Eksperiencë, Ekspertizë, Ekselencë

RRETH NESH 2018-11-10T22:31:31+00:00

Rreth Sigma BMC

E themeluar në 2008, një ndër kompanitë e para në vend e specializuar fillimisht në ofrimin e shërbimeve në ngritjen e sistemeve të menaxhimit, sot ndër kompanitë më të suksesshme në vend me një gamë te gjere shërbimesh me fokus ne këshillim dhe përkrahje te organizatave private, publike, qeveritare, jo-qeveritare dhe njerëzve të tyre në menaxhim, zhvillim organizativ dhe përmirësim te vazhdueshëm.

Themeluese dhe Udhëheqëse

Myesere Hoxha është themeluese dhe ushtron detyrën e udhëheqëses se ndërmarrjes SIGMA BMC. Ajo ka një përvojë 18 vjeçare dhe ka pasur disa funksione dhe pozita udhëheqëse duke filluar nga  Agjencia e Kosovës për Produkte Medicinale, Ministria e Shëndetësisë dhe Programin Hope Fellowship te Këshillit Kombëtar Shqiptaro-Amerikan.

Ne te gjitha pozitat e saj ka dhënë kontributin e saj ne zhvillim organizativ, zhvillim te programeve dhe avancim te proceseve/operacioneve. Ajo ka kontribuar ne zhvillimin e politikes se pare kombëtare te barnave dhe mbështeti zbatimin e saj dhe për një periudhë të shkurtër shërbeu si këshilltar profesional i Ministrit të Shëndetësisë. Kontribut i veçantë i saj është inicimi i projektit dhe zbatimi i themelimit dhe zhvillimit te Laboratorit te pare te Kosovës për Kontrolle te Cilësisë se Produkteve Medicinale.

Për njëmbëdhjetë vite ajo ishte pjese e programit Hope Fellowship te dizajnuar nga KKSHA dhe te përkrahur nga USAID ku kontribuoi ne dizajnin dhe zhvillimin e programit Kosovar për udhëheqje dhe zbatimin e programin e grave për udhëheqje te zbatuar ne Kosove dhe Uashington D.C.

Me sukses te larte ka marre titullin e Doktorit te Shkencës ne fushën e menaxhimit ne ECPD- Universiteti për Paqe dhe ka magjistruar ne programin ekzekutiv për administrim biznesi ne Universitetin e Sheffield-it.  Ajo është Magjistër e Teknologjisë Farmaceutike, Konsulente e Certifikuar e Menaxhimit (CMC®), auditorë udhëheqëse për disa standarde ndërkombëtare (ISO 9001, ISO 14001, ISO 2200, OHSAS, CAF) dhe trajnuese e certifikuar.

Ajo është themeluese e Këshillit te Konsulenteve te Kosovës ku aktualisht është Zevendes Presidente dhe është anëtare e Rotary Club Prishtine, ku përpiqet të bëjë një ndryshim në komunitetin e saj.

87%

Statistike

94%

Statistike

100%

Statistike

Na kontakto

  +373 (0) 44 175 405

  [email protected]

Adresa: Mati 1, C15/14 #3, Prishtinë