admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 6 blog entries.

Zhvillimi i eksportit: Shërbim i ri ne Kosove

2018-09-11T22:19:45+00:00

SIGMA BMC promovoi shërbimet e reja ne fushën e zhvillimit dhe menaxhimit te Eksportit. Ngjarja e organizuar nga Këshilli i Konsulentëve te Kosovës (BCC) (http://www.bcc-ks.org) ne bashkëpunim me EBRD dhe Projektin Enhancing Youth Employment (EYE) (http://www.helvetas-ks.org). Ne ngjarje, Znj. Myesere Hoxha informoi ndërmarrjet e interesuara për eksport me shërbimet e zhvillimit dhe menaxhimit te eksportit [...]

Zhvillimi i eksportit: Shërbim i ri ne Kosove 2018-09-11T22:19:45+00:00

Shërbime për zhvillim organizativ te departamenteve te shërbimeve publike dhe ndërmarrjeve te shërbimeve publike ne komunat veriore te Kosovës

2018-09-11T22:18:13+00:00

15.09.2017 – 31.12.2018 SIGMA BMC do te analizoj kapacitetet ekzistuese te ofrueseve te shërbimeve te menaxhimit te mbeturinave ne komunat veriore te Kosovës dhe te sistemit ekzistues paralel te ndërmarrjeve te shërbimeve publike. Projekti është I përkrahur nga programi për shërbime komunale te qëndrueshme-i Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammernarbeit (GIZ) GmbH. Ne kuadër te këtij [...]

Shërbime për zhvillim organizativ te departamenteve te shërbimeve publike dhe ndërmarrjeve te shërbimeve publike ne komunat veriore te Kosovës 2018-09-11T22:18:13+00:00

Zhvillimi i kapaciteteve te grave dhe te rinjve ne ndërmarrësi dhe planifikim biznesi

2018-12-11T21:55:04+00:00

Prill-Tetor, 2018 SIGMA BMC do te zbatoj projektin për zhvillim te kapaciteteve te grave dhe te rinjve ne ndërmarrësi dhe planifikim biznesi ne kuadër te projektit “Përmirësimi I mundësive për jetese te grave dhe te rinjve te rikthyer dhe komunitetit vendas ne regjionin e Dukagjinit” te MEDICA Gjakova (www.medicagjakova.org) te përkrahur nga Medica Mondiale, (www.medicamondiale.org) [...]

Zhvillimi i kapaciteteve te grave dhe te rinjve ne ndërmarrësi dhe planifikim biznesi 2018-12-11T21:55:04+00:00

Ndërgjegjësimi i grave ndërmarrëse me standarde ndërkombëtare te menaxhimit

2018-09-11T22:15:22+00:00

Maj-Nëntor, 2018 Ne bashkëpunim me G7-Oda ekonomike e grave, SIGMA BMC do te zbatoj projektin “Ndërgjegjësimi i grave ndërmarrëse me standarde ndërkombëtare te menaxhimit”, ku janë planifikuar një seri e seminareve/punëtorive njëditore për ngritjen e vetëdijes së grave ndërmarrëse me standardet ndërkombëtare te menaxhimit te sistemeve me qellim te zhvillimit të bizneseve të tyre. Standardet [...]

Ndërgjegjësimi i grave ndërmarrëse me standarde ndërkombëtare te menaxhimit 2018-09-11T22:15:22+00:00

Këshillim për Rritje Ndërkombëtare: Zhvillim dhe Menaxhim Eksporti

2018-09-11T22:12:44+00:00

Maj, 2018 Koncepti i SIGMA BMC u përzgjodh nga projekti EYE për tu përkrahur ne zhvillimin e shërbimeve te reja te propozuara. Këto shërbime te reja kane te bëjnë me promovim, zhvillim dhe menaxhim eksporti. SIGMA BMC do te ngrit kapacitete e saj dhe ne mënyrë paralele do te udhëheqë NVM-te e përzgjedhura ne vlerësim [...]

Këshillim për Rritje Ndërkombëtare: Zhvillim dhe Menaxhim Eksporti 2018-09-11T22:12:44+00:00

Planifikimi i zgjerimit te biznesit

2018-09-11T22:11:28+00:00

Shtator, 2018 SIGMA BMC zbatoi projektin "Planifikimi për Rritje" te ko-financuar nga EBRD dhe përfituesi PiCommunications. SIGMA BMC mbështeti procesin e vendosjes se drejtimit strategjik për te ardhmen e PiCommunications http://www.pirelations.com/. Rrugëtimi filloi me vendosjen e vizionit, misionit dhe zhvillimit te strategjive për te arritur ato. Ne proces te këshillë dhënies u zhvilluar edhe plani i [...]

Planifikimi i zgjerimit te biznesit 2018-09-11T22:11:28+00:00