SIGMA BMC ne Konventen e Prodhueseve te Kosoves

SIGMA BMC në panelin e  Konventës së Prodhuesve të Kosovës shpalosi shërbimet e lehtësimit te eksportit për prodhuesit vendor.  Vlerësimi i gatishmërise së kompanisë për eksport, identifikimi i tregjeve me potencial, strategjitë për hyrje në treg dhe plani i eksportit, ishin disa nga shërbimet që u ka sjellur SIGMA BMC ne bashkepunim me EYE. E tërë kjo në kontribut te rritjes se konkurrueshmërise së prodhuesëve vendor si një ndër qëllimet e Konventës së Prodhueseve të Kosovës organizuar nga Klubi i Prodhuesve të Kosovës.

2018-12-01T22:27:47+00:00