Trajnimi është thelbi i transformimit.

Trajnime dhe zhvillim te kapaciteteve 2018-11-15T10:26:03+00:00

Menaxhim i sistemeve, auditime & standarde ndërkombëtare

Ne do të punojmë me ju për të identifikuar nxitësit kryesorë për zhvillimin dhe zbatimin e programit tuaj të trajnimit në mënyrë që të maksimizoni përfitimet për biznesin tuaj.

Vlerësimi i nevojave tona për trajnim (i njohur edhe si analizë e nevojave për trajnim) do t’ju ndihmojë të identifikoni nevojat për trajnimin dhe zhvillim të stafit tuaj dhe t’ju tregojë aftësitë e nevojshme qe biznesi i juaj të rritet dhe të zhvillohet.

Ne ju ndihmojmë në zhvillim të kapaciteteve

Kontakto