Këshillim për Rritje Ndërkombëtare: Zhvillim dhe Menaxhim Eksporti

Këshillim për Rritje Ndërkombëtare: Zhvillim dhe Menaxhim Eksporti 2018-09-11T22:23:50+00:00

Project Description

Maj, 2018

Koncepti i SIGMA BMC u përzgjodh nga projekti EYE për tu përkrahur ne zhvillimin e shërbimeve te reja te propozuara. Këto shërbime te reja kane te bëjnë me promovim, zhvillim dhe menaxhim eksporti. SIGMA BMC do te ngrit kapacitete e saj dhe ne mënyrë paralele do te udhëheqë NVM-te e përzgjedhura ne vlerësim te gatishmërisë se tyre për eksport dhe përgatitje te planeve për hyrje ne tregje ndërkombëtare respektivisht planeve te eksportit.

Michael Jordan Authentic Jersey  Peter Forsberg Womens Jersey